top of page

SÜT İNEKLERİNDE KETOZİS

Güncelleme tarihi: 19 Haz

Yüksek süt verimli ineklerde laktasyon başlangıcında negatif enerji dengesizliğine bağlı olarak Ketozis şekillenebilir. Tüm inekler erken laktasyon dönemlerinde negatif enerji dengesine adapte olabilmek için yağlarının mobilizasyonu ile ketonlar oluşturan bir metabolik faaliyete sahiptirler. Bu yüzden ineklerin kan dolaşımında bir miktar keton bulunur ve bu adaptasyon yüksek süt verimi ve iyi bir pike sahip olmayı sağlar.

Bununla beraber en başta beta hidroksibütirat yada BHB olmak üzere keton cisimciklerinin seviyesindeki aşırı artış yem tüketiminde azalma, abomazum deplasmanı ve metritis gibi hayvan sağlığını ve verimliliğini tehdit eden durumlar ortaya çıkar.

Ketozis gözden kaçabilen bir hastalıktır çünkü hayvanlar başlangıçta belirgin semptomlar göstermez. Kanda BHB değeri litre başına 1.2 milimolün üzerine çıktığında, bu 2-4 kat daha fazla bir abomazum deplasmanı, metritis, endometritis riski ve doğum sonrası yaklaşık 60 gün boyunca %50 lik bir artışla ineklerin siklus göstermemeleri ile ilişkilidir.
5 görüntüleme0 yorum

コメント


bottom of page